L'Âne qui butine


Pubères, putains

Texte français : Jean-Pierre Verheggen.
Traduction en néerlandais et préface : Christoph Bruneel.
Texte 4e de couverture : Peter Holvoet-Hanssen.

C’est la 1re fois qu’un titre de Verheggen est traduit dans son intégralité en
néerlandais.
Sous son titre «accrocheur» se cache un texte profond, pimenté trivial,
sur la préadolescence, ce qui se passe dans la tête et dans le corps,
épousant le cruel et le sexuel, l’obscène et la pureté.
Un texte au vocabulaire largement imagé ou cru, plein de tendresse
et d’explosion de sentiments. Jean-Pierre Verheggen pioche tous azimuts
dans le langage pour exprimer son inspiration et sa verve. Et son humour
quand il pose cette question : «Quand serai-je traduit en français ?»

 

Quelques réactions (traduites du NL par Christoph Bruneel) :

de Jan Fabre :

Eindelijk! Hij is er!!! Jean-Pierre Verheggen
in het Nederlands! : meer dan bedankt!
Ik heb het in een ruk uitgelezen, wat een spannend leesplezier en wat een zwierend
en subversief taalbraaksel. Echt Belgisch.
Dit hebben we niet in Vlaanderen.
Dit mis ik in Vlaanderen.

Enfin ! Le voilà !!! Jean-Pierre Verheggen
en néerlandais ! : merci infiniment !
Je l’ai lu d’un souffle, quel captivant plaisir
de lire et quel vertigineux et subversif dégueulis
de langue. Du pur sang belge.
On n’a pas d’équivalent en Flandre.
C’est ce qui me manque en Flandre.

 

de Frans De Haes :

Ik blijf meer dan ooit bij mijn eerste appreciatie: een accurate en schitterende vertaling!

Je reste plus que jamais à ma première appréciation : une minutieuse et splendide traduction !

 

de Peter Holvoet-Hanssen :

Amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai, wat een tsunami toch, wat een heerlijk orgastische poëziepietenpakkerij!
Overigens, het voorwoord is welhaast zo zalig als het werk zelve, formidastisch, echt.

Eeeeeeeeeeeh bééééééééééé, quel tsunami, quelle pubères putains poésie orgastique ! De plus, la préface est aussi divine que le texte en soi, est formidable, vraiment.

 

de Gie Devos :

Wat betreft de tekst die je me doorstuurde van Jean-Pierre Verheggen. Ik las hem. Het was een aangename verrassing. Een avontuur.

Deed me denken aan de Franse surrealisten. Zwaar. Een vleugje Lautréamont. Pjeroo Roobjee kwam me voor de geest. Geen auteur om meer dan tien bladzijden per dag van te lezen.

Kwalitatief wel degelijk. Zou ik uitgeven goed wetende dat er geen honderd exemplaren van verkocht zullen worden. Het is geen journalistieke, vlotte tekst die moeder de vrouw kan lezen terwijl ze met de klutser in een pot stoemp staat te roffelen.

Je wordt erg betrokken als je sterk geconcentreerd leest.

Proficiat met de vertaling. Ze voelt fris en beweeglijk aan. Geen eenvoudige klus, denk ik!

Concernant le texte de Jean-Pierre Verheggen que tu m’a envoyé. Je l’ai lu. Ce fut une agréable surprise. Une aventure.

Cela m’a fait penser aux surréalistes français. Puissant. Un soupçon de Lautréamont. Le nom Pjeroo Roobjee me vint aussi à l’esprit. Ce n’est pas un auteur à lire plus de dix pages par jour.

Qualitatif, sûr et certain. Je l’éditerai en sachant que tu en vendras à peine cent exemplaires. Ce n’est pas un texte journalistique au style coulant que la femme au foyer lit pendant qu’elle bat au fouet son stoemp.

On se sent très concerné pendant une lecture attentive. 

Félicitations avec ta traduction. Elle est fraîche et vive. Ce ne fut pas une mince affaire je suppose!

 

de Luc Vandierendonck :

MACHTIG!!!!!          

Beste Christoph en Bruneel,

wat een machtig boek heb ik je gekocht?
Na het lezen van jou voorwoord kon ik al niet meer bewegen.
Deel 1   2   3
zo ver ben ik nu gekomen en ik doe het gewoon in mij broek.

Neen neen nee dit hebben we niet in Vlaanderen.

(Ik kan er zo mijn drums op botvieren.

Het KLOPT het KLOPT erop!)
...

Ik zie er ook een unieke theatertekst in.
...

 

FORMIDABLE !!!!!

Cher Christoph et Bruneel,
quel livre formidable que je t’ai acheté ?

Après la lecture de ta préface j’étais déjà sidéré.
Parties 1   2   3
à ce point je suis arrivé et je me trouve le cul par terre.

Non non non on n’a pas d’équivalent en Flandre.

(Je peux de suite donner libre cours à ma batterie.
Ça TAPE ça TAPE dessus !)

J’y vois aussi un texte théâtral sans précédent.

Texte hilare, doit être enseigné à l’école !
Peter Arthur Caesens

 

Toute commande par mail : anequibutine@gmail.com ; frais de port 0 € France & Belgique.

Christoph Bruneel (Relieur & restaurateur de livres), Jean-Pierre Verheggen (auteur)

Le festin de vivre

Le festin de vivre

’s Levens festijn

 

Bilingue français / néerlandais
traduit en néerlandais par Christoph Bruneel

Tweetalig Frans / Nederlands
vertaling naar het Nederlands: Christoph Bruneel

à l’envers d’Anvers, dans un mouvement perpétuel,
Werner Lambersy se dévoile en des phrases lapidaires et justes. Déambulant dans les rues anversoises, le regard
de l’auteur, sans concession, nous est ici posé, jamais
imposé. La nostalgie côtoie le devenir en épousailles
incestueuses. Pas de clichés carte postale dans les
regards de Lambersy. Juste de la poésie pour Anvers.

Aan de achterzijde van Antwerpen, in een perpetuum
mobile, komt Werner Lambersy tevoorschijn in kernachtige
en precieze zinnen. De blik van de auteur, flanerend in de Antwerpse straten, zonder concessies, wordt ons hier voorgelegd, nooit opgedrongen. De nostalgie komt in
aanraking met het onstaan in een incestueuse bruiloft. Geen ansichtkaartclichés in hetgeen Lambersy verwoord. Enkel poëzie voor Antwerpen.

Secrets de fabrication

Les culs de lampe : la main d’Anvers agitée, ici immobile.
Les papiers choisis révèlent aussi cet Anvers complexe, contrastée et
grouillante.
En bandeau un Pop’set Virgin pulp de chez Arjowiggins ; sur son vert li­chen, d’une franchise lumineuse, vient se poser le nom de l’auteur. Son lissé contraste avec le rugueux du papier de couverture, face brune, face nuit,
à la matière goudronnée ; il ne manque que les plumes pour déchaîner
une foule vengeresse.   
Pour l’intérieur, le choix s’est porté sur un Lana filigrané ivoire
au toucher soyeux et à l’épair nuageux qui reflète les ciels d’Anvers.
La double reliure cahier invite le lecteur à lire l’Anvers en français puis l’Antwerpen en néerlandais, ou l’inverse, en boucle infinie.

Fabricatiegeheimen

De slotvignetten: het handje van Antwerpen, hier onbewegelijk.
De gekozen soorten papier onthullen ook het complex, gecontrasteerd en
wemelend Antwerpen.
Als bandje een Pop’set Virgin pulp van bij Arjowiggins; op zijn korstmosgroen,
met een lichtgevende vrijheid, beland de naam van de auteur. Zijn gladheid is in groot contrast met het ruige van het teerpapier van de kaft, met bruine kant & nachtkant;
er ontbreken enkel nog de pluimen om een wraaknemende menigte op te hitsen.   
Aan de binnenzijde werd gekozen voor een ivoorkleurig, van filigraanwerk voorzien, Lanapapier, zacht aanvoelend en met een wolkachtig doorzicht die de hemelen van Antwerpen weerspiegelt.
De dubbele cahiersteek nodigt de lezer uit om het Antwerpen in het Nederlands te lezen, en vervolgens het Anvers in het Frans, of omgekeerd, in een oneindige lus.

111 exemplaires numérotés et reliés main
15 € l’exemplaire + 1 € frais emballage et envoi France et Belgique

Toute commande par mail : anequibutine@gmail.com

 

Werner Lambersy